• Какви възможности дава Менторс.БГ?


Менторс.БГ дава възможност на студенти, ученици и млади професионалисти да се докоснат до специалисти в сферите на политиката, бизнеса, предприемачеството, финансите и ИТ. Чрез платформата ни кандидатите имат реалния шанс да работят с изявени специалисти, от които да черпят знания от “извора” .

• Към кого е насочена програмата и кой може да кандидатства по нея?Платформата Менторс.БГ е насочена към ученици от 11-12 клас, студенти и млади професионалисти.

• Как мога да кандидатствам?


Кандидатстването става чрез попълване на кандидат-формата на сайта ни mentors.bg. Необходими документи са CV и мотивационно писмо.

• Как се избират кандидатите?


Подборът на кандидатите става посредсвум СВ, мотивация и интервю-събеседване.

• Кои са менторите в програмата?


Менторите в програмата могат да се видят на сайта ни - mentors.bg. Те са специалисти в много различни направления като главно - политика, финанси и предприемачество.

• Мога ли при кандидатстването да заявя кой ментор искам?


Да, може да бъде заявен предпочитан ментор. Това става при формата за кандидатстване, като се попълни полето с предпочитан ментор.

• Какво представлява самaта програма - стаж?


Програмата включва минимум 3 срещи/ разговора с избрания ментор. Има възможност за по-дълго развитие, зависимост от заетостта на дадения ментор и условията на работа.