САИМО допринася за получаването на по-добра квалификация и бъдеща професионална реализация на студентите от специалностите „Международни отношения“, „Еврoпеистика“ и професионално направление „Политически науки“ в УНСС.

Национален младежки форум е най-голямата формална платформа на младежки организации в България, обединяваща 40 неправителствени младежки организации.

Обединени идеи за България е неправителствена организация, която насърчава социалната ангажираност и реализирането на граждански проекти.

Студентската мрежа на България е първата истинска среща на всички български студенти, без значение от кой университет са и коя специалност изучават. Проектът има за цел да обедини не само студентите, но и всички преподаватели на едно място, за да ги направи една идея по-близки един до друг, за да подобри общуването между тях и в крайна сметка взаимно да търсят отговорите на въпросите, които ги вълнуват.